• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Haritalama Faaliyetleri

1.KLASİK HARİTALAMA

Yer Kontrol Noktaları (Nirengi, Poligon, RS) Tesisi

GPS ve Total Station ile Ölçme ve Ağ Dengeleme

Elektronik Total Station ile Detay / Takeometrik Alım

Arazi Ham Datalarının Proses Edilmesi

Sofistike Yazılımlarla CAD ve Sayısal Arazi Modeli (DTM) Oluşturulması

 

2.UYDU FOTO⁄RAFLARI BAZLI HARİTALAMA

Firmamız uydu görüntülerini kullanarak elde edeceği konumsal datalarla aşağıda sıralanan hizmetleri vermektedir.

IKONOS Uydu Fotoğraflarından 1:50.000 – 1:2.400 Ölçeklerinde Arazi ve Kent Bilgi Sistemleri Projeleri Ana Haritalarının Elde Edilmesi

Mühendislik Projelerinin Dizaynı Amaçlı Hassas Say›sal Haritaların Elde Edilmesi

Şehir Planlamasına Altlık Teflkil Edecek Ana Haritaların Elde Edilmesi

Altyapı Projelerinin Planlanması ve Yönetimi Amaçlı Haritalama

Su Kaynaklarının ve Taşkınlarının Analizi Amaçlı Coğrafi Datalarının Temini

Taşkınların Önceden Tahmini, Önlem Alınması, Hasar Tespiti ve Kriz Yönetimi Amaçlı Co¤rafi Veri Temini

Bina İnşaat Ruhsatlandırma ve Vergilendirilmesi Amaçlı Veri Tedariki

Tarım Ürünleri Uygulamaları

Yasal Olmayan Ürün Tespiti

Orman Planlanması ve Yönetimi

Çevresel Etkilerin Belirlenmesi

Petrol / Doğalgaz Arama, Araştırma

Petrol / Doğalgaz Güzergah Tespiti ve Analizi

 

3.FOTOGRAMETRİK HARİTALAMA

Fotogrametrik Haritalama Amaçlı Uçuş Planlaması ve Uygulamaları

Fotogrametrik Datalardan Büyük ve Küçük Ölçekli Harita Elde Edilmesi

Sayısal Topografik, CAD ve GIS Ana Harita Datalarının Oluşturulması

Ortofoto Elde Edilmesi

Üç Boyutlu Sayısal Arazi Modeli Elde Edilmesi