• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Vizyonumuz

    Biz ÇEKÜL LTD. olarak Sürdürülebilir Kalkınma Projelerinin ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin konumsal ve niteliksel verilerini bilgisayar ortamında haritalandırma ve arşivleme konusundaki deneyimlerimizle, müşteri memnuniyetine, kabul edilebilir maliyetlere, tam zamanında iş bitirmeye ve ürettiğimiz bütün projelerin belirtilen standartlardaki kalitesinin belgelendirilmesine inanmış bir kuruluşuz. İlkelerimizin bizi müşterilerimize ve ortaklarımızla işbirliğine götürdüğüne inanıyoruz.