• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Coğrafi Sistemler

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), konuma dayalı her türlü bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi ve sunulması görevini yerine getiren bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. CBS, konumsal verilerin analiz edilmesi işlevini hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinden dolayı birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bunlar başlıca; Kent Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi,Boru Hattı Bilgi Sistemi vs...

Bunlardan Kent Bilgi Sistemi (KBS), kent-sel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan,planlama, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdeleyen bir bilgi sistemidir. Özellikle,KBS'’e bilgisayar ortamında grafik olarak üretilen harita bilgileri, grafik olmayan diğer yazılı bilgiler ile ilişkilendirilerek gerekli konumsal bilgi analizleri yapılır. Böylece, yerel idarelerin harita bilgisi gerektiren temel işlevleri, teknoloji yardımıyla kısa bir sürede gerçekleşeceğinden büyük bir ekonomik kazanç sağlanacak ve KBS sayesinde kentsel faaliyetler için güçlü bir karar-destek sistemi oluşturulacaktır.