• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Hakkımızda

Firmamız 1997 yılında kurulmuş olup, gelişmiş çağdaş harita teknolojilerini kullanarak kadastro, arazi bilgi sistemleri, inşaat, petrol, gaz, enerji nakil hatları, sulama sistemleri, AM/FM aktiviteleri ve kamulaştırma amaçlı topografil haritaların hazırlanmasında birçok şirket ve kuruluşla işbirliğine dayalı projeler gerçekleştirmektedir.

ÇEKÜL olarak biz Sürdürülebilir Kalkınma Projelerinin konumsal ve niteliksel verilerini bilgisayar ortamında haritalandırma ve arşivleme konusunda deneyim sahibiyiz. Müşteri memnuniyeti, uygun maliyetler, tam zamanında iş bitirme ve yüksek standdartta iş üretmek şirketimizi güvenilir bir konuma getirmiştir.