• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Misyonumuz

    ÇEKÜL LTD.; Mühendislik projelerinin üretimi, meskun ve gayrı meskun alanların haritalandırılması, Kadastral haritaların hazırlanmas-üretimi, Yerel arazi, kent ve çevre ile ilgili Coğrafi Bilgi Sistemlerinin(CBS/GIS) planlanması, düzenlenmesi ve yapılandırılması amacıyla 1997 yılında kurulmuştur.

    ÇEKÜL LTD.; çalışma alanlarında sahip olduğu vizyonu sürekli yenileme konusundaki başarıları ve çabalarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin ve devlet kurumlarının güvenini kazanmıştır. Çok kısa süre içerisinde ürettiği ürünlerle ve bitirdiği projelerle bulunduğu sektörde itibar edilen bir kuruluş olmuştur.

    ÇEKÜL LTD.; gelişmiş çağdaş harita teknolojilerini kullanarak inşaat, petrol, gaz,enerji nakil hatları, sulama sistemleri, AM/FM aktiviteleri ve kamulaştırma amaçlı topografik haritaların hazırlanmasında birçok şirket ve kuruluşla işlbirliğine dayalı projeler gerçekleştirmektedir.

    ÇEKÜL LTD.; uydu bilgi sistemlerini haritacılıkta kullanarak ürettiği projeleri global bilgi sistemlerine entegre etmektedir. Bunları gerçekleştirmekle bilgi toplumu olma sürecine giren toplumların alt yapısını hazırlamaktadır.