• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Kadastro Hizmetleri

Kadastro yapımı için jeodezik altyapı oluşturulması

Kadastro yapımında kullanılmak üzere orto - foto altlık üretimi

Tesis kadastrosu (İlk kadastro) hizmeti verilmesi

Orman kadastrosu yapımı

Grafik ve klasik yöntemlerle üretilmiş kadastro altlıklarının yenilenmesi (22a)