• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

İHA İLE HİZMETLERİMİZ

Firmamız DRONE olarak tabir edilen İnsansın Hava Aracı (İHA), Uçak/Helikopter ile küçük ve orta büyüklükteki alanlarda fotogrametrik haritalama hizmetlerini yürütmektedir, bu kapsamda;
Detay

Kadastro Hizmetleri

• Kadastro yapımı için jeodezik altyapı oluşturulması • Kadastro yapımında kullanılmak üzere orto - foto altlık üretimi • Tesis kadastrosu (İlk kadastro) hizmeti verilmesi • ...
Detay

Havai Fotoğraflardan Haritalama Hizmetleri

Uzaya yerleştirilen GPS uyduları, başlangıçta sadece savunma amaçlı konumsal dataların elde edilmesinde kullanılmakta iken günümüzde artık ticari amaçlı projelerin vazgeçilmez bir ...
Detay

Coğrafi Sistemler

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), konuma dayalı her türlü bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi ve sunulması görevini yerine getiren bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır
Detay

Haritalama Faaliyetleri

Yer Kontrol Noktaları (Nirengi, Poligon, RS) Tesisi, GPS ve Total Station ile Ölçme ve Ağ Dengeleme, Elektronik Total Station ile Detay / Takeometrik Alımı
Detay

Mühendislik Faaliyetleri

Baraj Deformasyon Klasik ve GPS Yöntemleriyle Ölçme ve İzleme Büyük Sanat Yapıları Deformasyon Öçmeleri ve İzleme Devlet yolu ve Demiryolu Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri Sulama ...
Detay