• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Havai Fotoğraflardan Haritalama Hizmetleri

Uzaya yerleştirilen GPS uyduları, başlangıçta sadece savunma amaçlı konumsal dataların elde edilmesinde kullanılmakta iken günümüzde artık ticari amaçlı projelerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. GPS alıcıları yardımıyla uzun bazlı jeodezik referans noktaları çok hassas bir şekilde koordinatlandırılabilmekte, deformasyon ölçümlerinde kullanlabilmektedir.