• info@cekul.com.tr
  • +90 (312) 213 41 90

Biten Projelerimiz

BİTİRİLEN İŞLER ÖZET TABLOSU
İdare İşin Adı İş Bitiş Tarihi
FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE YAPILAN SAYISAL HARİTA İŞLERİ ( DSİ - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - TCK - TRGM)
DSİ / 13.Bölge Müdürlüğü Antalya-Serik Köprüçay ve Deniztepesi Zırlankaya Sulaması İşletme Haritası Yapımı Hizmet Alımı İşi 11/11/2014
DSİ / Nurol Cengiz A.O. ILISU Barajı Rezervuar alanı Fotogramatik Harita yapımı 25/02/2010
DSİ / 23. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Gökırmak Obrucak ve Daday Bezirgan Hazım Kılıç Sulama Projesi Arazi Toplulaştırma Etüd. İşi 20/12/2010
Ulaştırma Bakanlığı DLH Halkalı - Bulgaristan Hududu Demiryolu Etüt Proje ve Müh.Hiz.İşi. 15/07/2008
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Gerger-Çermik Yolu Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Hiz. 28/02/2006
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Adıyaman Samsat Arazi Toplulaştırma ve TİGH İşi 1:5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Harita Yapımı
DSİ / BARAJ VE HES PROJELERİ (SAYISAL HARİTA VE KAMULAŞTIRMA)
DSİ / KMB Metro A.Ş. & Haselsan A.Ş. Sadaklı Barajı Sulaması İnşaatı Projesi Kapsamında yeralan sulama hatları ve diğer yüzey tesislerinin kamulaştırma mühendislik hizmet işi
DSİ / 15. Bölge Müdürlüğü ATATÜRK Barajı ve HES Ölçüm işleri 02/02/2015
DSİ / Nurol Cengiz A.O. ILISU Barajı ve HES Projesi İnşaat Alanı, Sayısal Harita Yapımı ve Kamulaştırma Müh. Hizmeti 12/04/2007
DSİ / Nurol Cengiz A.O. ILISU Barajı ve HES Projesi İnşaatı. Midyat-Dargeçit-Şantiye Ana Ulaşım Yolu 1:000 Ölçekli Sayısal Harita İşi 24/06/2007
DSİ / Setan Müh. Müş.Ltd SİLVAN Barajı ve HES Projesi Kat-i Proje Yapım İşi.1-Baraj İnşaat Alanı Sayısal Harita Yapımı, 2-Ana Ulaşım Yolu ve Malzeme Ocağı Yolu Şeritvari Sayısal Harita İşleri 02/07/2007
AKFEN Holding / Çamlıca Elk. Üretim A.Ş. ÇAMLICA-III HES, Rezervuar Alanı,Baraj Gövdesi, İletim Kanalı ve Santral Bölgesi, Sayısal Harita İşi. 10/04/2008
AKFEN Holding / Çamlıca Elk. Üretim A.Ş. ÇAMLICA-III HES, Rezervuar Alanı,Baraj Gövdesi, İletim Kanalı ve Santral Bölgesi, 1- Sayısal Harita İşi Kamulaştırma Planı Hazırlama İşi. 10/04/2008
HEDA Elektrik Üretim Ltd. ÇAMLI HES İnşaatı, Rezervuar Alanı,Baraj Gövdesi İletim Kanalı ve Santral Bölgesi Sayısal Harita İşi 12/06/2007
HEDA Elektrik Üretim Ltd. OSKARA HES Projesi İnşaatı. Rezervuar Alanı,Baraj Gövdesi İletim Kanalı ve Santral Bölgesi Sayısal Harita İşi 25/11/2008
DSİ / YOL VE SANAT YAPILARI PROJE İŞLERİ (PROJELENDİRME ve KAMULAŞTIRMA)
DSİ / Nurol Cengiz A.O. ILISU Barajı ve HES projesi İnşaatı.Özel Güvenlik Tesisleri Ulaşım Yolları Uygulama ve As-Built Projeleri Hazırlanması İşi 21/12/2008
DSİ / Nurol Cengiz A.O. ILISUı Barajı ve HES projesi İnşaatı.Özel Güvenlik Tesisleri Ulaşım Yolları
1-Şeritvari Sayısal Harita Yapımı, (55 Km)
2-Kamulaştırma Mühendislik Hizm. (55 Km)
21/12/2008
DSİ / Setan Müh. Müş.Ltd Silvan Barajı ve HES Projesi Kat-i Proje Yapım İşi.Barajı Ana Ulaşım Yolu,Şantiye içi ve Malzeme Ocağı Yolları,Küçük Sanat Yapıları ve Mansab Köprüsü Projelendirilmesi işleri 02/07/2007
DSİ / Setan Müh. Müş.Ltd Kuruçay Barajı, Ulaşım ve Malzeme Ocağı Yolları Sayısal Harita, Tatbikat Projeleri ve Küçük Sanat Yapıları Projelendirilmesi İşleri 02/10/2007
TEDAŞ & TEİAŞ (Kamulaştırma İşleri)
TEİAŞ Elazığ154 Kv Keban Şalt II-Malorsa E.İ.Hattının Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması 30/05/2014
TEİAŞ Adıyaman 380 Kv Atatürk-Göksun-Yeşilhisar Enerji İletim Hattı Kamulaştırma Planı Yapım İşi 16/06/2008
TEDAŞ Adıyaman Kahta TM-Durak K.Ö.K 477 MCM E.N.H Kamulaştırma Haritası Yapımı İşi 15/04/2003
TEDAŞ Kahramanmaraş Kılılı TM-Aksu KÖK-Ferhuş irt.ve Kılavuzlu TM-Suçatı HES Enh.Kamulaştırma Haritası Yapım İşi 15/12/2003
BELEDİYELER / ASKİ (Kamulaştırma)
Adıyaman / Şambayat Belediye Başkanlığı Şambayat Belediye Başkanlığı Park. Bahçe düzenleme ve İnşaat işlerinin yapılması 05/12/2014
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ankara Büyük Şehir Bld. 50. Yıl Parkı ve Çevresel Kentsel Dönüşüm Projesi Kamulaştırma Detay Hiz.Alımı İşi 01/08/2006
ASKİ - Ankara Ankara Çubuk - II Barajı Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma Hrt.Yapım İşi 24/10/2002
TCK - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TCK / Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa-Gaziantep (Şanlıurfa-5.Bl.Hd. Arası) Devlet Yolu Harita Müh. Yersel yöntemle 1/1000 ölçekli Sayısal Harita Ürteimi 28/01/2015
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Baskil-Aydınlar İl Yolu Harita Müh. Yersel yöntemle 1/1000 ölçekli Sayısal Harita Ürteimi 29/10/2015
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Malatya Gölbaşı Ayr.-Hekimhan-16.Bl.Hd. Devlet yolu (Km:0+000-27+000) ve Elazığ-Diyarbakır 9.Bl.Hd. Devlet Yolu (Km: 11+984-31+752) Kam.Pln.ve Arşivin güncellenmesi ile Ek Plan Üretimi İşi 18/12/2014
TCK / Antalya Bölge Müdürlüğü Antalya Kuzey Çevre yolu (0+000-36+312) Kamulaştırma Pln. Üretimi, Danışmanlık İşi 20/08/2014
TCK / Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Hilvan-Ş.Urfa Ayr.-Bozova-8.Bl.Hd. D.Y.ve (Ortabağ-Çığlı)Ayr.Beytüşşebap İ.Y. Kamulaştırma Pln. Ürt. İşi 11/12/2012
TCK / Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Siirt Çevre Yolu Km:0+000-7+500 Kamulaştırma Planı Üretimi Danışmanlık Hizmet alımı. 18/12/2012
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Elazığ - Bingöl / Alacakaya Ayr.-Arıcak İl Yolu Km:29+945-51+071 ve Bingöl-11.Bl.Hd.Devlet Yolu Km:145+100-152+000 16/08/2011
TCK / Mersin Bölge Müdürlüğü T.A.G. Ototyolu II.Kısım Kam.Plan.Say.ve Güncel (Envanter ve Arşiv) Kamulaştırma Plan Ürtimi ile Danışmanlık Hizmet Alımı İşi 23/09/2011
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Bingöl-Genç-9.Bl.Hd. Devlet Yolu Km.0+000-47+580 Kamulaştırm Planı Üretimi / Kamulaştırma Planlarının Kadastro Kontrolleri. 06/12/2011
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Arapkir - Kemaliye (Koz. Köp.-Dutluca Arası) Kamulaştırma pln.Üretimi Mühendislik Hiz. İşi 10/07/2009
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Elazığ - Diyarbakır (Sivrice Ayr.-9.Bl.Hd.) 58.192 km kamulaştırma plan üretimi ile kamulaştırma sınırlarının tespiti ve işaretlenmesi işi 10/03/2006
TCK / Antalya Bölge Müdürlüğü Fethiye - Dalaman Devlet Yolu Kamulaştırma Mühendislik Hizmeti 04/12/2008
TCK / Elazığ Bölge Müdürlüğü Elazığ - Diyarbakır Yolu 22+000-78.000 Mevcut Yol Vaziyet Planı
TCK / Bursa Bölge Müdürlüğü İnegöl - Bozöyük Devlet Yolu 53.4 km Genişliginde 1/1000 Ölçekli Şeritvari Sayısal / Halihazır Harita İşi 20/07/2004
TCK / Bursa Bölge Müdürlüğü İnegöl - Bozöyük Devlet Yolu 53.4 km kamulaştırma planı üretimi ve sınır tespiti için sınır taşı tesis edilmesi işi 17/12/2003
TCK / Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Nusaybin - Oyalı Devlet Yolu 43.43 km kamulaştırma müh. Hizmeti ve sınırlarının tespit ve işaretlenmesi işi 15/05/2003
TCK / Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Nusaybin - Oyalı Devlet Yolu Şeritvari Sayısal Etüt/Halihazır Harita işi ve 12.ad.Kavşak Halihazır Harita yapım işi 15/05/2003
TCK / Bursa Bölge Müdürlüğü Bandırma-Susurluk Ayr.-Okçugöl (Bandırma-Karacabey) Ayr.İl Yolu 27 Km Halihazır Şeritvari Harita Yapım İşi 14/10/2004
TCK / Bursa Bölge Müdürlüğü / EMAY Ltd.Şti. Bozüyük-Merkece Yolu İyileştirme Projesi 2.kesim inşaatıproje yapım işi. 10/09/2004
DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DDY/ Genel Müdürlüğü Uşak (Eşme) - Salihli Demiryolu Etüt Proje Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı İşi 10/10/2014
DDY/ Genel Müdürlüğü Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman ve Elvan Köylerinde Yaklaşık 170 Ha.'lık Alanın Hizmet alımı yöntemiyle 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında İmar Uygulaması İşi. 30/07/2015
DDY/ Genel Müdürlüğü Çankırı İli, Çankırı Makas Fabrikası sahasında 24.1Ha.lık alan içinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereğince parselasyon palnlarının hazırlanması 01/08/2011
DDY/ Genel Müdürlüğü Köseköy Lojistik Merkezi Kamulaştırma Planı Hazırlanması 12/10/2011
BOTAŞ A.Ş
BOTAŞ A.Ş. Akyazı-Gördes Doğal Gaz Baru Hattı Sayısal Harita Yapım Ve Kamulaştırma İşi 23/04/2017
BOTAŞ A.Ş. / GPS Harita Horasan - PT.1 (BTC) 8'' Gaz Boru Hattı 6. Kısım Harita, Proje ve Kamulaştırma İşi. 02/02/2004
BOTAŞ A.Ş. Adıyaman-Kahta Doğalgaz Boru Hattı Arazi Etüd Harita ve Kamulaştırma / Müh.İşi 03/03/2009
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞLERİ (TRGM - KÖY HİZMETLERİ - DSİ )
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Adıyaman Koçali - II Arazi Toplulaştırma ve TİGH İşi Toplulaştırma Projesi Hazırlanması İşi (Fotogrametrik harita Hariç) 10/02/2017
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Osmaniye ( Karaman) AT ve TİGH Proje Hazırlama ve Kadastro Onayı, Tapu Tescili İşi 30/08/1999
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bozkurt (Denizli) AT ve TİGH Proje Hazırlama ve Kadastro Onayı, Tapu Tescili İşi 20/10/2000
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Adıyaman Samsat Arazi Toplulaştırma ve TİGH İşi 1:5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Harita Yapımı 13/02/2011
DSİ Kastamonu Bölge Müdürlüğü Kastamonu Gökırmak Obrucak ve Daday Bezirgan Hazım Kılıç Sulama Projesi Arazi Toplulaştırma Etüd. İşi 22/12/2010
TKGM-TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TKGM / Diyarbakır VII. Bölge Müdürlüğü Siirt İli ,Aydınlar,Beykan,Merkez ve Kurtalan İlçeleri (ORKA_SRT_1) Sayısal harita Yapım İş. 28/12/2016
TKGM / Bursa Bölge Müdürlüğü Balıkesir İli Merkez ve Ayvalık İlçesi Kadastro harita ve Bilgilerinin Güncenlenmesi (3402 S.K./22 - Auygulaması) Grup –16 işi (BLK-MRK III) 01/02/2016
TKGM / Elazığ Bölge Müdürlüğü Malatya İli Arapkir İlçesi Kadastro harita ve Bilgilerinin Güncenlenmesi (3402 S.K./22 - Auygulaması) Grup –16 işi (MLT-ARP) 29.12.215
TKGM / Trabzon Bölge Müdürlüğü Giresun İli Yağlıdere,Keşap,Bulancak ve Piraziz İlçeleri Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-A Uygulaması) Grup -15 İşi ( GRS – BLC )
21/09/2015
TKGM / Yozgat Bölge Müdürlüğü Çorum İli Merkez, Sungurlu, Boğazkale Ve İskilip İlçeleri Kadastro Harita Ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-A Uygulaması ) Grup – 12 İşi”(CRM-MRK IV) 15/10/2015
TKGM / Gaziantep Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Kadastro Harita Ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-A Uygulaması ) İşi (KHM-MRK) 06/02/2014
TKGM / Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Diyarbakır İli 15. Grup sayısal Kadastro Harita Yapım İşi 04/07/2013
TKGM / Erzurum Bölge Müdürlüğü Diyarbakır İli 15. Grup sayısal Kadastro Harita Yapım İşi 04/07/2013
TKGM / Yozgat Bölge Müdürlüğü Çorum İli, Merkez Ve Alaca İlçeleri Kadastro Harita Bilgilerinin güncellenmesi (3402 S.K./22-a) İle Pafta ve Teknik Arşiv verilerinin Bigisayar Ortamına Aktarılması İşi.(CRM-MRK) 16/12/2011
TKGM / Erzurum Bölge Müdürlüğü Diyarbakır İli, 8. Grup Sayısal Kadastro Harita Yapımı İşi 14/10/2009
TKGM / Erzurum Bölge Müdürlüğü Ardahan İli Posof İlçesi Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi 22/09/2009
TKGM / G.Antep Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İli, 3. Grup Sayısal Kadast. Harita Yapımı İşi 31/08/2009
TKGM / Kastamonu Bölge Müdürlüğü Zonguldak İli, 11.Grup Sayısal Kadastro Harita Yapım İşi 17/04/2008
TKGM / Kastamonu Bölge Müdürlüğü Zonguldak İli, 3. Grup Sayısal Kadastro Harita Yapım İşi 08/07/2008
TKGM / Kastamonu Bölge Müdürlüğü Zonguldak İli, 12. Grup Sayısal Kadastro Harita Yapım İşi 23/05/2008
TKGM / Konya Bölge Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlüğü Sayısal Kadastro Yapım İşi (KN-HAD) 21/08/2007
TKGM / Erzurum Bölge Müdürlüğü Erzurum Bölge Müdürlüğü Sayısal Kadastro Yapım İşi (ER-ÇAT) 17/08/2007
TKGM / Kastamonu Bölge Müdürlüğü Kastamonu İli, 1. Grup Sayısal Kadastro Harita Yapım İşi 19/10/2006
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İller Bankası Genel Müdürlüğü Kaynarca / Sakarya Fotogrametrik Sayısal Harita Yapım İşi. 22/03/2017
İller Bankası Genel Müdürlüğü Korkut / Muş Fotogrametrik Sayısal Harita Yapım İşi. 13/04/2017
İller Bankası Genel Müdürlüğü Pütürge / Malatya Fotogrametrik Sayısal Harita Yapım İşi. 11/02/2017
İller Bankası Genel Müdürlüğü Pamukova / Sakarya Fotogrametrik Sayısal Harita Yapım İşi. 13/04/2017
İller Bankası Genel Müdürlüğü Köseceli / Adıyaman Sayısal Harita Yapım İşi. 22/06/2015
İller Bankası Genel Müdürlüğü Seydiler / Kastamonu, Sayısal Halihazır Harita İşi 11/06/2013
İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmeler / Muğla, Sayısal Halihazır Harita İşi 24/10/2011
İller Bankası Genel Müdürlüğü Hakkari / Merkez, Sayısal Halıhazır Harita İşi 28/07/2011
İller Bankası Genel Müdürlüğü Gerze / Sinop, Sayısal Halıhazır Harita İşi 07/12/2007
İller Bankası Genel Müdürlüğü Balkar / Adıyaman, Sayısal Halıhazır Harita İşi 01/02/2008
İller Bankası Genel Müdürlüğü Dodurga / Bilecik, Sayısal Halihazır Harita İşi 31/07/2003
T.C. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi Adıyaman / Besni İlçesindeki Kültür ve Ören Yerlerinin Halihazır Harita Yapım İşi. 20/11/2009
PETROL ÜRETİM VE FİBER OPTİK SEKTÖRÜ
TPAO /Adıyaman Bölükyayla,Çukurtaş,Karakuş,K.Karakuş,G.Karakuş Petrol Üretim Sahalarının Sayısal ve Sözel Verilerinin Toplanarak Bilgi Sistemine (HEKBİS) Yüklenmesi ve ,mevcut verilerle Entegrasyonun Sağlanması İşi. 12/09/2012
N.V. TURKSE PERENCO Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Sınırları Dahilinde Petrol / Gaz Üretim Tesisleri As-Built ve Halıhazır Harita Mühendislik Hizmeti 28/11/2001
N.V. TURKSE PERENCO Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Sınırları Dahilinde Petrol / Gaz Üretim Tesisleri Sözkonusu Sahaların Mühendislik ve Mülkiyet Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Kartoğrafik Database Oluşturulması Güncellenmesi, 20/07/2000
P.E.M.I.- Petroleum Exploratıon Management Inc. Siirt İli ARI/PMI-DML/829 Ruhsat No'lu Şelmo Petrol Üretim Sahası, Yüzeysel Tesisler Sayısal Harita İşleri 02/08/2003
N.V. TURKSE PERENCO Petrol Üretim Sahaları GIS Projesi ve Haritacılık Hizmetleri 01/12/2001
Ericsson Telekomunikasyon A.Ş. Ankara-İzmir Fiber Optik Hattı Yapımı İşi, İş Sonu (As-Built) Projesi Hazırlanması, Şeritvari Sayısal Harita Yapımı, Verilerin GIS Data Yapısında Teslimi 31/12/2008
Ericsson Telekomunikasyon A.Ş. Ankara-Global Fiber Optik Hatları Projesi Ankara İli geneli Muhtelif Fiber Optik Bağlantı Hatları Haritalama, Projelendirme Çalışmaları, Muhtelif Ölçeklerde Proje Dökümanlarının Oluşturulması 30/06/2009
Ericsson Telekomunikasyon A.Ş. Fiber Optik Hattı Güzergah Survey / Etüd Çalışması 
Ankara-Konya / Ankara-Adana / Bursa-Eskişehir
Osmaniye-Hatay-Islahiye-Samandağ
2008-2009
Işın Elektromekanik Ltd.Şti. Fiber Optik Hattı Ön Etüd Çalışması 
Edirne-Balıkesir
01/07/1905
MUHTELİF İŞLER
TOKİ Diyarbakır Hani ve Ovabağ'da 1'er Adet 2 Hekimlik Aile Sağlık Merkezi ve Eczane, Şanlıurfa Viranşehir Karakuzu Köyünde, Siverek Karakoyun ve Söylemez Köylerinde 1'er Adet 3 Hekimlik Aile Sağlık Merkezi ve Eczane İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi 12/02/2017
Gazdaş Trakya Bölğesi Dağıtım A.Ş. Tekirdağ,Kırklareli,Edirne İlleri Doğal Gaz Dağıtım Hatları Dağınık Halihazır Harita Yapım İşleri 05/10/2011
Gazdaş Trakya Bölğesi Dağıtım A.Ş. Tekirdağ Bölgesi Dogalgaz Dağıtım Hatları Halihazır Harita İşleri 20/05/2011
Gazdaş Trakya Bölğesi Dağıtım A.Ş. Tekirdağ Bölgesi Dogalgaz Dağıtım Hatları Halihazır Harita İşleri 20/05/2011
MERA ALANLARININ APLİKASYON İŞLERİ
Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müd. Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Mera alanlarının Aplikasyon Yapım İşi 20/11/2012